Odborní partneři

Univerzita obrany  

 

Partneři

JETSURF

VOP CZ

 

Mediální partneři

A-report

 

Generální partner FFF

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum

 

Generální partner výstavy

General Dynamics, Generální partner výstavy Future Forces Exhibition

 

Partner FFF

 

Odborný partner FFF

Rheinmetall, Odborný partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT

 

POD ZÁŠTITOU

Univerzita obrany          Fakulta vojenských technologií          Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středoškolská soutěž v robotice KYBERNOID 22 se koná pod záštitou Rektorky – velitelky Univerzity obrany brig. gen. prof. RNDr. Zuzany Kročové, Ph.D., Děkana Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany plk. gšt. Ing. Vlastimila Neumanna, Ph.D., a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ÚVOD

Srdečně zveme středoškolské studenty zaměřené na oblast robotiky, kybernetiky, informatiky a dalších příbuzných oborů k účasti v soutěži „KYBERNOID 22“, kde budou moci prokázat své znalosti, dovednosti i šikovnost v oboru konstrukce a ovládání autonomních robotů.
 
Cílem aktivity je výměna kontaktů a platforem v rámci robotické komunity, sjednocování škol příslušných odborných zaměření, sdílení informací a v neposlední řadě medializace robotiky jako moderní disciplíny.
 
Za organizaci odpovídá vedoucí Katedry vojenské robotiky, Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. v součinnosti s dalšími katedrami.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA
plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. - Vedoucí Katedry vojenské robotiky, Univerzita obrany
 
ČLENOVÉ
plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D. - Vedoucí Katedry informatiky a kybernetických operací, Univerzita obrany
plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D. - Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenských technologií; Vedoucí Katedry protivzdušné obrany, Univerzita obrany
plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D. - Vedoucí Katedry letecké techniky, Univerzita obrany
doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. - Vedoucí Katedry elektrotechniky, Univerzita obrany
kpt. Ing. Dana Křišťálová, Ph.D. - Odborný asistent, Katedra vojenské robotiky, Univerzita obrany
Ing. Tomáš Túró, Ph.D. - Odborný asistent, Katedra vojenské robotiky, Univerzita obrany

TECHNICKÝ VÝBOR

PŘEDSEDA
plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. - Vedoucí Katedry vojenské robotiky, Univerzita obrany
 
ČLENOVÉ
prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. - Profesor, Ústav automatizace a měřicí techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT
plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D. - Vedoucí Katedry letecké techniky, Univerzita obrany

INFORMACE O SOUTĚŽI

Soutěž KYBERNOID 22 proběhne jako oficiální součást programu mezinárodních akcí v obraně a bezpečnosti FUTURE FORCES FORUM a MESAS.

CÍL
Cílem soutěžících týmů je sestrojit robota, který bez zásahu obsluhy (autonomně) nalezne cestu z bludiště v co nejrychlejším čase.

ROBOTICKÁ ARÉNA
Rozměr cca 15x10 m, bludiště sestaveno z krabic (cca 50 x 40 x 25 cm – přibližně velikost krabice od banánů).
Výška stěny překážky/krabice cca 40 cm.
Šířka uličky se může lišit, bude v rozmezí 80 až 100 cm.

CENY PRO NEJLEPŠÍ ÚČASTNÍKY
Ceny do soutěže věnuje společnost JETSURF.

1. místo – elektrický skateboard JETSURF
2. místo – 3D tiskárna MK3S+
3. místo – 3D tiskárna MINI+

Pro všechny účastníky budou zajištěny upomínkové předměty.

PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ

 • Soutěžící musí být z řad studentů středních škol (gymnázia, střední školy, odborná učiliště, a pod.).
 • Soutěží se s vlastními roboty. Nesmí být použitý žádný plně komerční přístroj, je nutná vlastní invence. Přístroje, které by bylo možné zakoupit s dosaženými dovednostmi přímo („bez zásahu do konstrukce nebo softwaru“), budou ze soutěže vyloučeny. Z nasazeného řešení musí být patrné vývojové úsilí týmu (tzn., že se povoluje komerční robot, ale „software manévru“ musí být plně v řešení soutěžního týmu, např. robotický vysavač přípustný není).
 • Robot startuje ze středu arény a bludiště je pro všechny týmy stejné.
 • Soutěžící roboti musí být před soutěží shromážděni na jednom místě a v průběhu zahájení soutěže již není možné je nijak upravovat.
 • Soutěží vždy jen jeden robot, obsluha donese robota do středu arény a po jeho zapnutí je zahájeno odpočítávání času, není možné s robotem komunikovat během soutěže.
 • Robot nesmí narazit do překážky, pokud narazí a posune krabici do 20 cm je penalizován o 10 vteřin.
 • Pokud posune krabici o více jak 20 cm, je ze soutěže diskvalifikován.
 • Robot splnil úkol, pokud se dostane ven z bludiště, které má jen jeden východ, tedy překročí červenou čáru.
 • Časový limit na projetí dráhy bude upřesněn, předpokládá se 20-25 min.
 • Výherci soutěže musí okomentovat dovednosti a schopnosti robota krátkou prezentací (5-10 min).

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • Podání přihlášky do soutěže nejpozději do 30. 6. 2022
 • Soutěž proběhne ve čtvrtek 20. října 2022

Účastníci soutěže budou nejpozději v průběhu měsíce září vyzváni pořadatelem, aby dodali všechny potřebné údaje k administrativním úkonům potřebným pro možnost vstupu na výše zmíněnou soutěž v rámci mezinárodní akce FUTURE FORCES FORUM 2022 v areálu PVA EXPO PRAHA.

PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRACE

 • Srdečně zveme všechny zájemce k účasti v soutěži KYBERNOID 22. Soutěžící týmy se mohou přihlásit zasláním vyplněné PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE.
 • V přihlášce bude uvedeno jméno týmu, příslušnost ke střední škole a kontakt na vedoucího týmu. Vedoucí týmu musí být z řad studentů.
 • Účast pedagogů je vítána.
 • Účast v soutěži je bezplatná.
 • Soutěžícím týmům a jejich pedagogickému doprovodu bude umožněna účast v programu FUTURE FORCES FORUM ve čtvrtek 20. října 2022.

KONTAKTNÍ OSOBA

kpt. Ing. Dana Křišťálová, Ph.D.

Tel.: +420 777 151 311

E-mail: dana.kristalova@unob.cz 

 

Další informace budou postupně doplňovány.

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.