Specialized Partner

PSP ČR

Chamber of Deputies,
Parliament of the Czech Republic

Under the Auspices of the Chairman of the Committee on Security, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

PSP ČR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

The conference is organized under the auspices of the Chairman of the Committee on Security of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Dr. Pavel Žáček, PhD.

 

 

 

 

AIM OF THE CONFERENCE

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).

Jednotlivé díly v seriálu konferencí VBOS se mohou konat v různém formátu a mohou být zaměřeny na obecná, ale i konkrétní (individuální) témata či problémy a jejich řešení. Zaměření jednotlivých konferencí bude odpovídat jak formát, tak místo konání, pozvané publikum či média. Konference může být rovněž v rámci potřeby koordinace, sdílení informací a zkušeností obohacena o řečníky a účastníky ze zahraničí.
 
Konference je součástí akcí projektu Future Forces Forum, zaměřeného na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci ČR, mezinárodních organizací i s partnerskými zeměmi, bezpečnostními i civilními orgány.

MAIN THEMATIC AREAS

Bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury | Bezpečnost dopravní infrastruktury a mobilita | Bezpečnostní hrozby, rizika a trendy | Bezpečnostní politika | Boj proti terorismu a hybridním hrozbám | Civilní ochrana | Ekonomická bezpečnost | Financování a věcné zdroje | Integrace prvků bezpečnostního systému | Koncepční a systematický přístup k zajištění bezpečnosti | Koordinace prvků bezpečnostního systému ČR | Kritická informační infrastruktura a kybernetická bezpečnost | Krizové řízení | Odolnost (Resilience) | Ochrana hranic, nelegální migrace a pašování | Ochrana měkkých cílů | Prevence a připravenost | Přírodní a průmyslové katastrofy | Spolupráce se soukromým sektorem | Strategické a operativní plánování | Systém velení a řízení | Věda a výzkum, vývoj, inovace | Vnitřní bezpečnost státu | Výchova a vzdělávání | Zpravodajské služby
 

Tematické okruhy mohou být doplněny či upraveny na základě aktuálních potřeb.


HOMELAND SECURITY AND RESILIENCE I.

Záměr úvodní konference - Identifikace hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace

První konference ze série Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) má za cíl upoutat pozornost k dané problematice, přivést ke společným jednáním prvky bezpečnostního systému ČR a pojmenovat prioritní okruhy k řešení. Ze závěrů úvodní konference bude následně vytvořen plán a obsah navazujících dílů.
 
Mohou být zároveň prezentovány výhledy na budoucí potřeby vzhledem k očekávaným změnám bezpečnostní situace (migrace, klimatické změny a s tím spojené bezpečnostní hrozby, poznatky z aktuální situace na Ukrajině, hrozby spojené s ukončením války na Ukrajině, terorismus, kybernetické hrozby, ochrana měkkých cílů, protistátní propaganda atd.).
 
Očekává se, že každá ze složek bezpečnostního systému ČR bude prezentovat vlastní pohled na aktuální potřeby a budoucí hrozby s ohledem na působnost a zkušenosti. Zároveň je předpoklad, že vyvstanou i témata společná, například integrace bezpečnostního systému či strategický (dlouhodobý) přistup k financování a rozvoji.

Předběžný program konference VBOS I., 29. května 2023, PSP ČR

1. Panel | 10.00 - 12.00 h

Vnitřní bezpečnost státu – Hrozby a rizika, krizové řízení, integrace bezpečnostních složek

Moderátor

PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. Předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR

Panelisté

brig. gen. Mgr. Tomáš KUBÍK  náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování

 

genpor. Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA  Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR      

 

genpor. Ing. Karel ŘEHKA  Náčelník Generálního štábu AČR

 

brig. gen. Mgr. Marek ŠIMANDL, MPA Generální ředitel Generálního ředitelství cel

 

brig. gen. Mgr. Tomáš HŮLKA, LL.M. – 1. náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR, Vrchní státní rada

 

MUDr. Petr KOLOUCH, MBA Ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

2. Panel | 12.30 - 14.30 h

Informační bezpečnost státu

Moderátor

PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. Předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR

Panelisté

Tomáš POJAR, MA Poradce Vlády ČR pro národní bezpečnost, náměstek ministra pro evropské záležitosti

 

PhDr. Jan JIREŠ, Ph.D. Vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR

 

brig. gen. Ing. Michal KOUDELKA  Ředitel Bezpečnostní informační služby

 

genpor. Ing. Jan BEROUN  Ředitel Vojenského zpravodajství

 

brig. gen. Vladimír POSOLDA – Ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace

 

Ing. Lukáš KINTR  Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

 

JUDr. Benedikt VANGELI – vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám

3. Panel | 14.45 - 16.30 h

Systém řízení vnitřní bezpečnosti státu

Moderátor

PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. Předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR

Panelisté

Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

 

Mgr. Jakub DVOŘÁČEK, MHA, LL.M. Náměstek ministra zdravotnictví ČR

 

brig. gen. v.v. Mgr. Martin ČERVÍČEK – Hejtman Královéhradeckého kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro bezpečnost

 

Mgr. Pavel FISCHER Předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR

Subject to change.


PARTICIPATION AND REGISTRATION

Participation is limited to the professional community and is by invitation only. If you are interested in participating, please register online. Your application will be considered and you will be informed in due course about the possibility to participate.
 

Informace budou doplňovány průběžně.

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.