Ing. Miloš Zeman
Vážené dámy, vážení pánové,
 
 

jsem velmi poctěn, že jsem mohl pro rok 2022 převzít záštitu nad mezinárodní platformou Future Forces Forum (dále jen FFF) pro trendy a technologie v obraně a bezpečnosti. Právě bezpečnost a její posilování je více než klíčovým úsilím dnešních dnů. Bezpečnostní situace v Evropě a v celém euroatlanském prostoru se diametrálně změnila okamžikem zahájení útoku na Ukrajinu. Tuto agresi jednoznačně odsuzuji. Ruský útok proti suverénnímu státu je absolutně nepřijatelný. 

 

Velmi proto podporuji debatu v daném bezpečnostním kontextu mezi nejvyššími politickými představiteli, odborníky, výrobci a příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů, nejen v Evropském, ale i světovém měřítku.

 

Přestože si naše země z hlediska bezpečnosti vede velmi dobře a jsme jedenáctou nejbezpečnější zemí v celosvětovém hodnocení, nesmíme tuto skutečnost brát jako samozřejmost. Je zřejmé, že ruská agrese vůči Ukrajině a ruské aktivity mají za cíl destabilizovat Evropu a celé demokratické společenství. Nelze ani vyloučit přímé vojenské ohrožení území některých členských států NATO a EU. O bezpečnostních tématech je proto nutné mluvit nejen v uzavřených odborných kruzích, ale také veřejně. Právě iniciativa FFF přispívá ke zlepšení naší schopnosti lépe čelit současným a i novým hrozbám a rizikům. Přináší nové pohledy na aktuální problémy a nabízí možné přístupy k řešení hrozeb ať už vojenského či nevojenského charakteru. 

 

Aktuální situace je jasným důkazem toho, jak mohou být společnosti křehké a snadno zranitelné, pokud nejsou dostatečně připravené. Těší mě, že Česká republika je jedním z nejvýznamnějších spojenců Ukrajiny a patří k jejím největším podporovatelům. 

 

Abychom dokázali lépe reagovat na bezpečnostní hrozby a výzvy, v dynamickém a stále se měnícím prostředí, musíme dále vynakládat dostatečné finanční prostředky na obranu a nepodlehnout případnému tlaku na snížení obranného rozpočtu. Je žádoucí pořizovat nejmodernější techniku a technologie určené pro boj v 21. století. Jsem velmi rád, že problematika využívání bezpilotních, autonomních a robotických prostředků, stejně jako například v poslední době všude rezonující kybernetická obrana a bezpečnost, se zařadily již mezi stabilní témata, jak v předchozích, tak v současném ročníku FFF. Jistě dobře víte, že právě problematika bezpilotních prostředků je z mé strany pečlivě sledována. Například i mým přičiněním vznikl v rámci AČR vojenský útvar - 533. prapor bezpilotních systémů, který doposud ve strukturách AČR chyběl. Tomuto útvaru jsem svým rozkazem ke dni 6. října 2020 propůjčil bojový prapor a taktéž čestný název generálmajora in memoriam Josefa Dudy. 

 

Jsem přesvědčen, že zapojení domácího obranného průmyslu je pak zásadní nutností. Uvědomme si, prosím, že Česká republika má velkou tradici ve skvělém obranném průmyslu, a nebylo by dobré, abychom tuto tradici opouštěli.

 

Efektivní obrana je výsledkem kolektivní spolupráce a je velmi dobře, že FFF spojuje představitele ČR a zástupce bezpečnostní komunity z NATO, Evropské unie a dalších zemí. Členství ČR v Severoatlantické alianci a Evropské unii je jedním z hlavních pilířů naší zahraniční politiky. Je důležité zůstat jednotní, jen jasná a jednotná pozice může být efektivní. 

Agrese v Evropě 21. století nemá opravdu co dělat. 

 

Jsem si jistý, že letošní ročník Future Forces Forum posune problematiku obrany a bezpečnosti směrem kupředu, stejně jako čtrnáct předešlých. 

 

Ing. Miloš ZEMAN
prezident České republiky

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.