Petr Fiala

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Vážené dámy, vážení pánové,
 
otázky obranné a bezpečnostní politiky jsou pro zodpovědný stát aktuální v každé době, právě dnes je však musíme řešit se zvláštní naléhavostí. Rád jsem převzal záštitu nad letošním ročníkem projektu Future Forces Forum, který je příležitostí ke společnému setkání veřejného i soukromého sektoru a k diskusi o nových trendech, poznatcích a rozvoji spolupráce v obranné a bezpečnostní oblasti. 
 
Vojenský útok Ruska na Ukrajinu ze dne na den změnil mezinárodní situaci. Tato agrese není hrozbou jen pro Evropu, ale pro celý svět. Poslední půlrok znovu ukázal, že je pro nás životně důležité investovat do své obrany a intenzivněji posilovat spolupráci se spojenci v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance.
 
Ve světle současných událostí bych rád připomenul, že naše vláda od začátku podniká jasné kroky k tomu, aby Česká republika konečně dostála plnění svého závazku vůči NATO vydávat na obranu země 2 % svého hrubého domácího produktu. Vláda se zavázala dosáhnout tohoto cíle v rozpočtu na obranu na rok 2025, a pokud to dovolí okolnosti, pokusíme se to stihnout už o rok dříve. 
 
Vláda souběžně podniká potřebné kroky k modernizaci Armády České republiky. Pracujeme na zrychlení modernizace, plánujeme pořídit švédská bojová vozidla pěchoty, moderní německé tanky, nejpokročilejší americké stíhací letouny a další vybavení, a to z domácí i zahraniční produkce (přičemž nákupy ze zahraničí podmiňujeme významnou spoluprací s domácími výrobci a výzkumem).
 
Vedle výdajů na zvýšení obranyschopnosti České republiky vláda vyčlenila vojenskou pomoc Ukrajině ve výši zhruba 3,7 mld. Kč. Ukrajině pomáháme z morálních důvodů, ale také v zájmu naší vlastní bezpečnosti.
Česká republika zůstává jednou z nejbezpečnějších zemí světa. To je dobrá zpráva, ale nesmíme to považovat za samozřejmost. Jsme nyní svědky dynamicky se měnícího bezpečnostního prostředí, v němž čím dál častěji čelíme kybernetickým hrozbám. Považuji proto za velmi přínosné, že projekt Future Forces Forum toto téma otevírá ve svých panelových diskusích a workshopech.
 
Jsem přesvědčen, že se nám díky této platformě podaří podpořit a úspěšně rozvíjet spolupráci veřejné správy, českého průmyslu a akademické sféry. Všechny tyto sektory musejí těsně spolupracovat v zájmu posílení naší bezpečnosti a robustnosti. Děkuji organizátorům za přípravu akce a všem účastníkům přeji inspirativní debaty.
 
 
Prof. PhDr. Petr FIALA, Ph.D., LL.M.
předseda vlády České republiky

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.