Martin Vondrášek

genmjr. Martin Vondrášek
Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, partneři,
 
dovolte mi Vás touto cestou oslovit jménem největšího bezpečnostního sboru, Policie České republiky. Sboru, který se těší historicky největší důvěře občanů naší země, kterou není jednoduché získat, ale o to jednodušší je ji ztratit. 
 
Policie České republiky se v minulých letech musela vyrovnat s řadou výzev, ať už to bylo mimořádně rozsáhlé bezpečnostní opatření po výbuších ve Vrběticích, pandemie onemocnění Covid-19, uprchlická vlna z Ukrajiny či aktuální migrační krize. Opakovaně jsme však prokázali nebývalou schopnost přizpůsobit se a pružně reagovat na aktuální hrozby. Veškeré výzvy, se kterými jsme se museli vypořádat, by byly daleko obtížnější nebýt skutečných profesionálů, kteří své povolání vnímají především jako poslání, jehož svědomitým naplňováním přispívají k udržení vysokého bezpečnostního standardu, na který jsou občané zvyklí. Za toto každodenní úsilí, často vykonávané na úkor vlastního volna či pohodlí, patří všem mým kolegům obrovský dík.
 
Jsem v této souvislosti nesmírně rád, že se nám průběžně daří zajišťovat také adekvátní technické zázemí, což je oblast, která u Policie České republiky zaznamenává kontinuální rozvoj. 
 
V rámci naší expozice máte možnost se seznámit především s fungováním řady mobilních technologií, které dnes a denně umožňují zvyšovat poměr vykonávané služby v terénu ve srovnání se službou vykonávanou na služebnách. Mobilní bezpečná platforma, mobilní biometrický kufr či mobilní operační středisko jsou však pouze zlomkem expozice Policie České republiky. Nedílnou součást tak tvoří také policejní drony, které si své pevné místo v naší výbavě vydobyly v posledních několika letech, stejně tak jako speciální služební vozidla pro určená pro velitele či pro naše potřeby vyvinuté ochranné rámy, kterými vybavujeme některé druhy služebních dopravních prostředků.
 
Jsem proto přesvědčen o tom, že máme co prezentovat, čím se pochlubit a čím inspirovat. Pevně věřím, že již dosažený technologický rozvoj, který prezentujeme, je značným příslibem do dalších let, jelikož v rozvoji využívaných moderních technologií rozhodně nehodláme polevit.
 
Závěrem si dovoluji poděkovat organizátorům projektu Future Forces Forum za poskytnutý prostor, všem zúčastněným popřát úspěch a řadu inspirativních setkání a zážitků.
 
 
genmjr. Martin VONDRÁŠEK
policejní prezident 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.