Vlastimil Válek

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Vážená dámy, vážení pánové,
 
je mi velkou ctí udělit záštitu zdravotnické konferenci, která je součástí Future Forces Forum. V posledních letech čelíme řadě obrovských výzev. Ty výzvy jdou napříč celou společností, a proto je potřeba, aby spolupráce, široká spolupráce na všech úrovních napříč civilním, neziskovým a vojenským sektorem fungovala dokonale. Covid, migrační krize, uprchlická krize, válka na Ukrajině a bezprecedentní kybernetické útoky, nejenom na zdravotnická zařízení. To všechno nám ukázalo, že tato spolupráce je nezbytná. My se musíme z těchto věcí poučit. Získané zkušenosti musíme dál rozvíjet a využít pro budoucí plánování a v konečném důsledku také pro lepší připravenost a odolnost všech spojenců. 
 
Vítám proto, že platforma Future Forces Forum umožní sdílení informací v oblasti civilně-vojenské, a že tato spolupráce, krizová připravenost a připravenost zdravotnických a dalších souvisejících oblastí bude o to lepší, bude dokonalá. Věřím, že bude pro všechny zúčastněné přínosem a získané informace využijí při budování odolnějších zdravotnických systémů členů Severoatlantické aliance i Evropské unie. Nám se spolupráce s obranou a bezpečností neskutečně osvědčila. Bez armády, bez našich přátel, bychom nezvládli covid. Nezvládli bychom nic z toho, co jsme dělali poslední dva roky a musím říct, že spolupráce s Ministerstvem obrany v České republice, s paní ministryní Černochovou, je naprosto dokonalá. 
 
Doufám, že budeme na základě všech těch zkušeností, které jsme získali, lépe chránit naše občany, lépe se bránit teroristům a agresorům, jako je Putin, a že nebudeme riskovat budoucnost nejenom našeho zdravotnictví, ale obecně všech těch oblastí, kterých se to týká. Proto vám přeji krásnou konferenci, přeji vám mnoho úspěchů a doufám, že se všichni z našich zkušeností poučíme. 
 
 
prof. MUDr. Vlastimil VÁLEK, CSc., MBA, EBIR
Ministr zdravotnictví

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.